سیستم مورد نیاز:


  • OS: Windows XP SP2+
  • Processor: 2GHz Dual Core (SSE2 instruction set support)
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: nVidia® 8800 GT / AMD® 4670 or faster
  • Storage: 1 GB available space


تریلر بازی :


<
دانلود با پیکوفایل 133 MB Zip uvdownload.ir
موضوع : کامپیوتر ,بازی ,